19. aug, 2014

Digital Disruption - short fuse big bang

Enige tijd geleden is in Australië een studierapport verschenen waarin de gevolgen van digitalisering voor verschillende branches in kaart is gebracht. In een matrix werden de impact en de tijdspanne van de verandering getoond. Helaas heeft dit rapport van Forrester Institute Nederland nooit gehaald. Maar de conclusie is ook voor accountants verontrustend. Op korte termijn zal accountancy bedrijfstak ingrijpend veranderen. Zij noemen dit toepasselijk Short Fuse Big Bang. Zie ook de inspirerende video over Digital Disruption

Het is opvallend dat veel kantoren dit nog niet realiseren. Zij zijn nog te veel bezig met alledaagse activiteiten zoals het samenstellen en verzorgen van de aangifte en zien niet dat donkere wolken (dark cloud) de bedrijfstak bedreigen. Dat is ook niet zo verwonderlijk want de technologie en maatschappij veranderen sneller dan de accountantskantoren reageren. Niet de sterkste of de slimste kantoren zullen overleven maar juist die kantoren die zich op tijd aanpassen. Men spreekt dan ook wel over Digital Darwinsme.

Oorzaak is de Digitale Disruption die momenteel aan de gang is. Wat inhoudt dat alles wat kan gedigitaliseerd worden ook zal worden gedigitaliseerd.De historie leert dat in iedere eeuw een disruptie plaats vindt. Maar deze Digitale Disruptie gaat niet alleen sneller maar heeft ook een veel grotere impact. Dit komt door een drietal factoren:
-De beschikbaarheid van gratis digitale tools: aangifte programma's, SBR etc,
-De aanwezigheid van digitale platforms: Denk aan webportals zoals SBR direct, belastingdienst etc,
-Het bestaan van digitale cliënten: klant bezoek beperkt door data uitwisseling en communicatie via internet.

Het mooie van digital disruption is dat in tegenstelling tot het verleden vele toegang hebben tot tools en platforms en dat het hierdoor de implementatie tegen een fractie van de kosten kan. Dit impliceert dat ook kleine kantoren een kans op overleven hebben.

Succesvolle bedrijven kenmerken zich door een tweetal opvallende gedragingen:

#1 digital disruptive gedrag - Innovatieve aanvullende diensten
De oplossing is een meer op client gerichte aanpak waar de focus niet primair op lage kosten ligt maar meer op toegevoegde waarde en onderscheidend vermogen. Help relaties succesvol te zijn door innovatieve diensten aan te bieden. Want succesvolle cliënten zijn de beste garantie voor klanten binding. Sterker nog zij zijn een bron voor referenties en nieuwe leads. Kantoren moeten daarbij denken aan diensten buiten financial accounting en meer op het gebied op management accounting.

#2 digital disruptive gedrag - Total Digital experience
Alles wat kan worden gedigitaliseerd zal worden gedigitaliseerd. Met andere woorden niet alleen het proces maar ook de diensten zullen veranderen. Concreet het gehele kantoor moet digitaal. Scan en herken boeken tot UBL uitwisseling de norm is, digitaal bankafschriften inlezen, data uitwisseling via portals, rapportages via dashboards.

Daarom is het nu tijd voor kantoren om aandacht te schenken aan de volgende aspecten om de Digital disruption te overleven;

#1. Herzie de strategie inzake
activa mix
risico management
mogelijkheid tot aanpassing

#2. Zoek nieuwe opbrengsten stromen, denk aan
andere segmenten
nieuwe gebieden
andere verdienmodellen

#3. Verander de kostenstructuur, denk aan
mensen
overhead
supply chain

Maar helaas veel kantoren besteden hier geen aandacht aan en zijn gedoemd tot uitsterven volgens neo digitaal darwinisme.

Meest recente reacties

07.06 | 09:53

Ik ben vandaag blij, bedankt Joshua Benjamin-leningsmaatschappij voor de lening die aan mij is verleend. Terwijl ik probeerde een lening te krijgen, werd ik verschillende keren misleid totdat ik de le

13.06 | 11:39

Beste Marcel,

Super goed artikel, ben het helemaal met je eens. Zou mooi zijn als ik dit artikel op LinkedIn kan delen. Helaas alleen op Twitter en Facebook.

Groet,

Valentijn Kortz

29.08 | 15:34

Kansen genoeg Paul. Accountants moeten Out Of The Box denken,

29.08 | 07:33

Nog een kans: MKB bedrijven en ZZP’ers hebben een probleem met het verkrijgen van financiering en een kennisachterstand op het gebied van financieringsinstrumenten.

Deel deze pagina