23. jul, 2015

Accountancy kan sexy zijn!

De oude werkwijze binnen accountancy is weinig uitdagend of op zijn zacht gezegd vervelend en slaapverwekkend.

De meeste ondernemers doen iedere maand hetzelfde. Zij leveren diensten of verkopen goederen. Dit gaat gepaard met (financiële) transacties die zij dan vervolgens periodiek (laten) invoeren in een boekhoudpakket al of niet met de assistentie door een accountants of administratiekantoor.
En soms ontvangt de ondernemer na afloop van kwartaal of maand een resultatenrekening met beperkt inzage in het reilen en zeilen van de onderneming. De meeste ondernemers weten dit eigenlijk al. Daarom. Sturen zij veelal op hun kas en bankpositie. Aan het eind van het jaar gaan zij vervolgens naar hun accountant met hun hele boekhouding en een backup van hun digitale administratie met het verzoek het jaarwerk te verzorgen.

Met een beetje geluk kan hij dat inlezen in zijn pakket, in het ergste geval voeren zij de boekhouding nog een keer in hun pakket in. Pas dan kan het "echte" jaarwerk beginnen en gaat de accountant vragen stellen over transacties die al een jaar geleden zij gebeurd en waar de client de ins en outs niet meer van weet. En dan ergens soms maanden later presenteren zij dan het financiële jaarverslag en de aangiften. Een afspraak volgt met een beperkte uitleg en het verzoek de cijfers te accorderen alvorens deze in te zenden naar de belastingdienst of KvK. Daarmee is het werk gedaan. Probleem is dat deze op het moment van presentatie allang cijfers achterhaald zijn,hoe kan de ondernemer daar nu op sturen?

Tijdens dit proces komen de meest belangrijke vragen niet of nauwelijks aanbod. Iedere ondernemer heeft de volgende vragen;
-Hoeveel belasting moet ik betalen en waarom?
-Waar is mijn geld gebleven?
-Verdien ik wel iets en hoeveel dan?
-Hoeveel geld kan ik maandelijks opnemen?

Het is onmogelijk om deze vragen een goed antwoord te geven zonder hulp van een niet geautomatiseerde online administratie. Het klassieke boekhoudpakket op een eigen computer met handmatige invoer iets van de vorige eeuw en heeft zijn langste tijd gehad. Accountancy heeft zoveel meer te bieden als de administratie gedeeld word door online boekhouden. Het wordt dan uitdagend of zelfs sexy!

Stel u eens voor....
Dat het mogelijk is om vanuit een administratiepakket de verkoop facturen te zenden naar de afnemer dat hij die automatische kan inlezen en vice versa. En dat betalingen direct vanuit de administratie verricht kunnen worden en bankmutaties worden ingelezen. En dat het pakket alle betalingen automatisch op en af boekt van de openstaande rekeningen. En dat dit proces iedere dag zonder menselijke interventie of accountants plaats vind. En dat een client altijd via internet toegang heeft tot zijn administratie. Wat dit betekent is dat een client sneller beschikt over accurate gegevens, actuele rapportages en instaat stelt zijn onderneming te besturen.

Wat is dan de rol van de accountant nog? Dat is de rol van de bedrijfscoach of virtuele business controller die erop toe ziet,met behulp van dashboard hoe diens cliënten presteren. Het dashboard genereert dagelijks alerts van KPI's over afwijkend prestaties. De accountant benadert de client en komt adviezen voor correctieve acties zodat de client zijn vooraf gestelde doelstellingen kan halen.

Online boekhouden en ICT maakt dit daadwerkelijk mogelijk. Wanneer administraties ontsloten zijn via internet en gekoppeld aan elkaar zijn ontstaan nieuwe advies mogelijkheden. Dat maakt accountancy weer sexy en aantrekkelijk en worden accountants verlost van hun stoffige imago.

Bel 020-4820612

Meest recente reacties

07.06 | 09:53

Ik ben vandaag blij, bedankt Joshua Benjamin-leningsmaatschappij voor de lening die aan mij is verleend. Terwijl ik probeerde een lening te krijgen, werd ik verschillende keren misleid totdat ik de le

13.06 | 11:39

Beste Marcel,

Super goed artikel, ben het helemaal met je eens. Zou mooi zijn als ik dit artikel op LinkedIn kan delen. Helaas alleen op Twitter en Facebook.

Groet,

Valentijn Kortz

29.08 | 15:34

Kansen genoeg Paul. Accountants moeten Out Of The Box denken,

29.08 | 07:33

Nog een kans: MKB bedrijven en ZZP’ers hebben een probleem met het verkrijgen van financiering en een kennisachterstand op het gebied van financieringsinstrumenten.

Deel deze pagina