9. sep, 2015

6 Indicatoren van een versleten businessmodel

Veel ondernemers onder wie veel accountants zwoegen stug zonder eens stil te staan of het hanteerde business of verdienmodel hen instaat stelt hun persoonlijke en ondernemings doelstellingen te realiseren.

In dit artikel zal ik 6 indicatoren beschrijven die aangeven of het huidige verdienmodel versleten is.

1 U maakt winst maar er is geen geld
Er zijn veel ondernemers die niet het verschil weten tussen winst en kasstromen. De accountant levert het jaarwerk en toont de winst- en verliesrekening en dan rijst al snel de vraag; "Waar is het geld gebleven?". Dat kan veel oorzaken hebben; Het onderhanden werk of voorrad is gestegen zonder evenredige stijging van de omzet. Met andere woorden de onderneming is niet in staat volledig en op tijd te factureren. De debiteuren nemen sneller toe dan de groei van de omzet, dat wil zeggen de debiteuren betalen trager. Er is sprake van een toename van de verplichtingen die niet door groei kan worden verklaard. Dit betekent dat de onderneming niet voldoende winst genereert om zelf investeringen te financieren. De ondernemersbeloning of opnames zijn meer dan de winst rechtvaardigen. Opnames en dividenden worden niet verantwoord in de resultatenrekening. Wanneer steeds de vraag op komt waar blijft het geld toch? Dan is dat een teken dat verdienmodel niet optimaal functioneert. Maar het is niet alleen kommer en kwel, door een goede analyse van oorzaak en gevolg is correctieve actie mogelijk.

2 U kunt geen financiering krijgen
Heeft u een rekening courant faciliteit nodig of een uitbreiding hiervan? Of wellicht op zoek naar financiering van de groei van uw onderneming? Als de bank geen gehoor geeft aan uw verzoeken, dan heeft u een serieus probleem met uw verdienmodel. Tijdens de financieringsaanvraag brengt de bank uw financiële situatie in beeld, berekent een aantal ratio's en oordeelt of u wel of niet in aanmerking komt voor een lening. Als het afgewezen is, vraag dan aan de accountmanager waarom. Hij heeft geen enkel redenen om het niet te vertellen. Maak op basis daarvan een nieuw plan die ander licht werpt op uw cijfers en specifieke ratio's.

3 Er is nooit geld om de belastingen te betalen
Belasting is in principe nagekomen schuld, dat betekent dat u altijd het geld verdient voor dat u belasting betaalt. In geval van de BTW betekent het u een doorgeefluik bent, u factureert, incasseert en doneert aan de fiscus. Als u niet de belasting kunt betalen is er iets verkeerds aan de hand. Als dit vaak gebeurt dan is er fundamenteel probleem met uw bedrijfsvoering. Bijvoorbeeld als uw groe de toename van het werkkapitaal overtreft. In de praktijk betekent dit dat de debiteuren langzamer betalen dan u de crediteuren. Des te meer omzet u genereert des te nijpender de liquiditeitspositie. Een andere oorzaak kan gelegen zijn dat u meer opneemt dan de onderneming genereert. Om dit te voorkomen openen ondernemers aparte bankrekening om daar periodiek tussen de aangiften een percentage van de omzet reserveren om de belasting per aangifte tijdvak te kunnen voldoen maar dat is een lapmiddel.

4 Financiering van vaste activa vanuit de kasstromen
Wanneer u investeringen overweegt is het een goed gebruik om de gebruiksduur te matchen met de financieringslooptijd. Stel u schaft inventaris aan met een gebruiksduur van 5 jaar, financier het ook met een looptijd van 5 jaar. Wees niet bang om een schuld aan te gaan. Het feit dat u een goed kwartaal draaide betekent niet dat u vaste activa uit eigen middelen moet financieren. Een zwaluw maakt nog geen zomer. Bovendien veel ondernemingen kennen een seizoenstendentie ook accountants. Wees consequent in uw financiering-strategie en probeer altijd een langere termijn financiering te koppelen aan vaste activa.

5. U kunt meer geld verdienen in loondienst
Dit is een klassiek test. Als dit waar is dan is er iets goed mis met uw business model. Een ondernemer loopt meer risico dat betekent dat de beloning dus hoger moet zijn dat het salaris van een beroepsgenoot in loondienst. Deze geldelijke beloning is meestal de belangrijkste drijfveer om voor zichzelf te beginnen. De onderneming is een instrument om de persoonlijke financiële doelstellingen te realiseren. Indien dit niet mogelijk is dan is dit een belangrijke indicator dat er iets loos is.

6. Andere ondernemingen hebben het ook zwaar
Recente publicaties door de ING bank en artikel in De Telegraaf bevestigen dat het niet goed gaat in de branche. Als u de berichten over uw bedrijfstak volgt en u leest dat verschillende ondernemingen failliet of in financiële problemen geraken dan is dat een indicatie dat er iets mis is met het businessmodel in die bedrijfstak. Geschiedenis toont aan dat hele bedrijfstakken zijn verdwenen door veranderingen in technologie, wetgeving of veranderde consumenten gedrag. Paard en wagen zijn vervangen door auto's. Fabrikanten van cassette tapes moesten zich aanpassen of stoppen. Nu zien we significante voordelen door cloud technologie dat een directe bedreiging voor gehele bedrijfstakken zijn die gekenmerkt worden door intermediairs of tussenpersonen.

Zeker voor de accountants branche is dit heel herkenbaar. En wat doen de meeste accountants die steken hun hoofd in het zand en hopen op een betere conjunctuur en dat de (digitale) storm wel overwaait. Gelukkig zijn er ook accountants die wel bewust zijn dat er iets moet veranderen maar dan klakkeloos overnemen wat in de branche geroepen wordt. Bijvoorbeeld dat alle accountants moeten overstappen naar abonnementen prijsmodel. Maar bedenk goed dat een prijsmodel slechts een element is in een business model. En opvallend komt deze abonnement aanbeveling van software leveranciers die hun bestaande programmatuur nu willen inzetten in de accountancy. Dit is een klassiek voorbeeld van goedkope replicatie, duplicatie maar geen innovatie. Er zijn accountants die zijn zich bewust gaan verdiepen in een ander business of verdienmodel. Het boek "Het business model canvas" is een goed instrument om het huidige model te inventariseren en daaruit een nieuw model te ontwikkelen. Wie de voorbeelden in het boek leest leert dat succesvolle ondernemingen het compleet anders aanpakken en daarmee een bedrijfstak op zijn kopzetten of overleven. Volgens mij ziet het toekomstige business model voor accountants er compleet anders uit. De komende week behandel ik het nieuwe accountants business model volgens dit canvas. Stay tuned!

Meest recente reacties

07.06 | 09:53

Ik ben vandaag blij, bedankt Joshua Benjamin-leningsmaatschappij voor de lening die aan mij is verleend. Terwijl ik probeerde een lening te krijgen, werd ik verschillende keren misleid totdat ik de le

13.06 | 11:39

Beste Marcel,

Super goed artikel, ben het helemaal met je eens. Zou mooi zijn als ik dit artikel op LinkedIn kan delen. Helaas alleen op Twitter en Facebook.

Groet,

Valentijn Kortz

29.08 | 15:34

Kansen genoeg Paul. Accountants moeten Out Of The Box denken,

29.08 | 07:33

Nog een kans: MKB bedrijven en ZZP’ers hebben een probleem met het verkrijgen van financiering en een kennisachterstand op het gebied van financieringsinstrumenten.

Deel deze pagina