12. mrt, 2018

MKB'er adopteer een OMA!

Onderzoek toont aan dat 50% van de MKB ondernemingen over 5 jaar niet meer bestaat. Dat is een onthutsende uitkomst. Er zijn veel redenen hiervoor te bedenken, maar de belangrijkste is dat dit komt door slechte financiële beslissingen – en daar kan een accountant een rol spelen.

Helaas kunnen de meeste cliënten zich geen interne controller veroorloven of ze zijn zich niet bewust van het nut hiervan. Ze zijn namelijk druk bezig met zakendoen, klantencontacten en verkopen. Maar ze hebben een financieel professional op het gebied van accountancy wel degelijk nodig. Juist nu meer dan ooit. Opvallend is de meerderheid van de MKB’ers niet bekend is met de diensten die een accountant kan bieden naast het samenstellen en aangiftewerk. En daar ligt een grote kans voor elk kantoor dat het dienstenaanbod wil uitbreiden.

De ondersteuning door een ervaren, deskundige financieel professional was een luxe die veel MKB’ers zich niet konden veroorloven. Maar nu is het wel mogelijk en betaalbaar. Door een combinatie van praktijkkennis en -ervaring, internetboekhouden, mobiele communicatietechnologie en moderne data-analyse kan de moderne accountant zijn rol uitbreiden als ‘Online Management Accountant (OMA)’. Het idee is dat accountants vanaf afstand – oftewel online – hun cliënten helpen, en de tijd en middelen verdelen over meerdere cliënten, waardoor kosten gespreid kunnen worden.

OMA

Een online management accountant (OMA):

 • is een parttime controller die slechts een fractie kost van een fulltime equivalent
 • is begaan met het wel en wee van de onderneming;
 • functioneert als een klankbord en financieel geweten;
 • is de noodzakelijke bedrijfsadviseur.

Trends

Waarom ontwikkelt die accountantsrol van financial accountant naar management accountant? Dit komt door de volgende trends:

 • samenstelwerk wordt een commodity;
 • toename van de concurrentie binnen accountancy;
 • prijsdruk;
 • technologische ontwikkeling van de administratiepakketten

Door deze trends is het belangrijk dat een accountantskantoor zich onderscheidt me de aangeboden dienstverlening. Het aanbieden van samenstelwerk en het verzorgen van aangiftes is nu een basisdienst, die steeds meer als commodity wordt gezien. Het hedendaagse kantoor biedt meer financieel inzicht en analyses en gaat dus verder dan het klassieke boekhouden en samenstel- en aangiftewerk.

Dienstverlening

De accountancybranche kent een grote verscheidenheid, variërend van de eenpits administrateur tot de detacheringsafdeling van de grote kantoren. De dienstverlening is onderteverdelen in 4 segmenten:

 • boekhouden
 • boekhouden+
 • financial accountancy
 • management accountancy

Dit zijn de basisdiensten die van toepassing zijn op alle kantoren, van groot tot klein. Deze diensten vormen de ‘value chain’ in accountancy. Naarmate een kantoor meer diensten aanbiedt, neemt de toegevoegde waarde toe. De oorspronkelijke diensten zullen steeds meer worden geautomatiseerd en verworden tot een commodity. Die procesmatige diensten dienen niet meer de focus te zijn, meer persoonlijke advisering wel.

Value added service

Vooruitstrevende en innovatieve kantoren spelen hierop in door aanvullende diensten met een hogere toegevoegde waarde aan hun cliënten aan te bieden. Maar wat betekent ‘value-added service’ – of in het Nederlands ‘toegevoegdewaardediensten’? We spreken dan over dienstverlening die verder gaat dan het basisboekhouden en samenstelwerk, en meer diepgaand analysewerk, zoals controllers dit verrichten bij grotere ondernemingen. Dit betekent een grote verschuiving voor veel accountantskantoren die MKB-ondernemers bedienen. Het betekent ook een verandering in zowel het verdienmodel als de denkwijze binnen accountancy.

Alles online

Als alle administraties ontsloten zijn via het internet, wordt het boekhouden eenvoudiger. Het werk dat eerder tijdrovend en arbeidsintensief was, wordt meer gestroomlijnd, efficiënter en vooral sneller. Neem als voorbeeld de bankkoppeling; deze koppeling scheelt een kantoor zeeën van tijd. De focus moet slimmer – en niet harder – werken zijn. Hoe efficiënter een accountant zijn proces inricht, des te minder tijd besteedt een kantoor aan foutherstel. Dit maakt tijd vrij voor aanvullende adviesdiensten en levert meer toegevoegde waarde.

Mindshift

De OMA-rol is de logische vervolgstap. Echter, om die rol te verkrijgen moeten accountants die rol wel eerst zien en willen hebben. Dit vraagt om een mindshift, maar zeker geen grote. De meeste accountants beschikken namelijk over de benodigde kennis, vaardigheden. Belangrijk is dat ze deze diensten daadwerkelijk gaan aanbieden, daarbij geholpen door internetboekhouden, bankkoppelingen en de inzet van dashboards. Maar wat nog belangrijker is, is de verandering van de kantoorideologie en -benadering. Een OMA vraagt om een aantal fundamentele veranderingen in de bedrijfsfilosofie. Het vraagt onder meer om een andere samenwerking en relatie met de cliënt. De rol van OMA verlangt van de accountant dat hij:

 • minder focust op het traditionele boekhoudproces;
 • bouwt aan een persoonlijke relatie met zijn cliënten;
 • zich richt op de cliëntcontactmomenten, zowel persoonlijk als online;
 • luistert en leert wat de doelen van de cliënten zijn;
 • bij de cliënten benadrukt dat hij hen wilt helpen om hun doelen te realiseren;
 • de ‘trusted advisor’ of vertrouwenspersoon wordt.

Heeft de accountant eenmaal deze filosofie omarmd, dan helpt technologie hem op weg. Zo wordt het mogelijk om overal via een mobiel device de cliënten van dienst te zijn. Hij kan de OMA zijn voor een aantal cliënten tegelijk. Door de toegankelijkheid van de data kan hij waardevolle adviezen verstrekken die verder rijken dan de traditionele diensten.

Deze aanpak heeft drie belangrijke voordelen:

 • assistentie op afstand levert efficiencyvoordelen op;
 • de traditionele dienstverdeling is de start van nieuwe dienstverlening;
 • het maakt een accountantskantoor aantrekkelijker dan andere kantoren.

Is deze rol van OMA iets voor ieder kantoor? Dat hangt ervan af of een kantoor wil groeien in een digitale omgeving. Accountancy staat op een omslagpunt ten aanzien van hoe diensten worden aangeboden, en biedt kansen voor kantoren die ze zien.

 Maar daar zijn voorwaarden aan verbonden:

 • Is een kantoor bereid om het dienstenpakket te verbreden?
 • Is een kantoor in staat om te bewegen van een procesgerichte administratiepraktijk naar een persoonlijke of online adviespraktijk?
 • Heeft een kantoor in technische en financiële zin de middelen om te investeren in een cloud-omgeving met online verslaggeving en data-analyse?
 • Is er voldoende capaciteit aanwezig om het groeiende aantal cliënten per accountant te gaan bedienen?
 • heeft het kantoor de juiste cliënten die de voordelen van deze uitgebreide vorm van dienstverlening zullen ervaren?

In essentie kan iedere accountant datgene gaan doen wat hij altijd wilde: ondernemers helpen om betere beslissingen te nemen. En dat is precies waar een kantoor zich kan onderscheiden van de rest: door adviezen te verstrekken die ondernemers helpen om succesvol te ondernemen.

020-2820610

Meest recente reacties

07.06 | 09:53

Ik ben vandaag blij, bedankt Joshua Benjamin-leningsmaatschappij voor de lening die aan mij is verleend. Terwijl ik probeerde een lening te krijgen, werd ik verschillende keren misleid totdat ik de le

13.06 | 11:39

Beste Marcel,

Super goed artikel, ben het helemaal met je eens. Zou mooi zijn als ik dit artikel op LinkedIn kan delen. Helaas alleen op Twitter en Facebook.

Groet,

Valentijn Kortz

29.08 | 15:34

Kansen genoeg Paul. Accountants moeten Out Of The Box denken,

29.08 | 07:33

Nog een kans: MKB bedrijven en ZZP’ers hebben een probleem met het verkrijgen van financiering en een kennisachterstand op het gebied van financieringsinstrumenten.

Deel deze pagina